تویوتا و سوبارو در مورد اتحاد تجاری و سرمایه جدید توافق کردند.

رئیس تویوتا، آکیو توودودا ،

با اظهار نظر درباره توافق امروز با سوبارو گفت: این توافق یک تحول عظیم در صنعت خودروسازی ژاپن خواهد بود.

لذت بردن از رانندگی جزء ذاتی اتومبیل ها خواهد بود و چیزی است که فکر می کنم باید ادامه دهیم برای حفظ شدید مسیر راه ،من خودم بعنوان ، یک رالیست و با تجربه ی خودم که سالیان دراز در این زمینه فعالیت دارم ، شگفتی های فن آوری AWD Subaru را در رگ های خود احساس کرده ام.

TPL_BACKTOTOP